Додаток 2 Довідкові матеріали


Додаток 2


Таблиця 1

Базові нормативи плати за викиди забруднюючих речовин  стаціонарними джерелами забруднення

 

 

№ з/п

 

Назва забруднюючої речовини

Базовий норматив плати (БНП), грн/т

1

2

3

1.

Алюмінію оксид, глинозем

29,0

2.

Аміак

10,0

3.

Бенз(а)пірен

67871,0

4.

Білково-вітамінний концентрат  (БВК)

683,0

5.

Гексахлорбензол

101,0

6.

Гідразин та його похідні

1355,0

7.

Гідроперекис ізопропілбензолу (кумола)

191,0

8.

Диметаламін

266,0

9.

Диметиланілін

241,0

10.

Диметилдиоксан

211,0


 

Продовження табл. 1

11.

Диметилдисульфід

4,0

12.

Заліза  сульфат

60,0

13.

Заліза  хлорид

617,0

14.

Кадмій та його сполуки

422,0

15.

Кобальт та його сполуки

678,0

16.

Кобальту сульфат

1697,0

17.

Кислота масляна (бутанова)

95,0

18.

Кислота плавикова (водень фтористий)

131,0

19.

Луг

136,0

20.

Марганцю двоокис (піролюзит)

1887,0

21.

(інші сполуки марганцю)

422,0

22.

Меркаптани

7028,0

23.

Мідь та її окиси

211,0

24.

(інші неорганічні сполуки міді)

768,0

25.

Миш’як. Сполуки  миш’яку

141,0

26.

Натрію біхромат

1431,0

27.

Натрію гідроокис

136,0

28.

Нафталін

326,0

29.

Нікелю розчинні солі

10736,0

30.

Нікель металічний  та його оксиди

2150,0

31.

Поліетилен

62,0

32.

Ртуть та її сполуки

2260,0

33.

Сажа

13,0

34.

Свинець та його сполуки

2260,0

35.

Селену окис

30356,0

36.

Сірка елементарна

18,0

37.

Сірководень

171,0

38.

Сольвент

5,0

39.

Спирт бутиловий (бутанол)

16,0

40.

Стирол

389,0

41.

Фенілендиаміни (диамінобензоли)

472,0

42.

Фенол

242,0

43.

Формальдегід

132,0

44.

Фтористі газоподібні сполуки

132,0

45.

Хром металічний

768,0


 

Продовження табл. 1

 

46.

Хромовий ангідрид, окиси хрому

1431,0

47.

Етилацетат

10,0

 

48.

Інші сполуки з середньодобовими гранично- допустимими концентраціями (мг/куб.м):

 

 

менше 0,0001

16052,0

 

0,0001 – 0,001 (включно)

1375,0

 

0,001 – 0,01

190,0

 

0,01 – 0,1 (включно)

53,0

 

0,1 – більше 10,0

2,0

Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до вищенаведеної таблиці та не мають затвердженої  середньодобової  гранично допус- тимої концентрації,  базові нормативи  плати в залежності  від класу небезпечності  забруднюючих речовин слід застосовувати рівними:

 

Клас  небезпечності

БНП, грн/т

І клас

381,0

ІІ клас

87,0

ІІІ клас

13,0

ІV клас

3,0

 

Таблиця 2

Базові нормативи плати за викиди в атмосферу забруднюючих речовин  пересувними джерелами забруднення

 

Види пального

Базовий норматив  плати (БНП), грн/т

Дизельне

0,3

Бензин:

 

етильований

0,4

неетильований

0,2


Таблиця 3

Базові нормативи плати за скиди забруднючих речовин

у поверхневі води, територіальні та внутрішні морські  води, а також  підземні горизонти

 

з/п

 

Назва забруднюючої речовини

Базовий норматив плати, Нбі, грн/т

1.

Азот амонійний

35,0

2.

Біохімічна  потреба в кисні (БПК повн.)

14,0

3.

Жири, масла

183,0

4.

Залізо  загальне

35,0

5.

Зважені речовини

1,0

6.

Кальцій-катіон

0,7

7.

Магній-катіон

0,7

8.

Марганець  (двовалентний іон)

35,0

9.

Масло солярове

1995,0

10.

Миш’як

1995,0

 

11.

Нафта  і нафтопродукти в розчинному і емульсійному  вигляді

 

206,0

12.

Нікель і сполуки нікелю в перерахунку  на нікель

344,0

13.

Нітрат-іон

3,0

14.

Нітрит-іон

172,0

15.

Свинець (іон двовалентний)

1995,0

16.

Синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР)

69,0

17.

Сульфат-аніон

0,7

18.

Феноли

2752,0

19.

Фосфати

28,0

20.

Флориди

172,0

21.

Хлориди

0,7

22.

Хром (тривалентний)

35,0

23.

Ціаніди

344,0

24.

Цинк (двовалентний)

344,0

 

25.

Інші речовини з гранично допустимими концетраціями у воді рибогосподарських водойм (мг/л):

 

 

до 0,001 або не встановлені

2752,0

 

0,001 – 0,09

1995,0

 

0,1 – 1,0

344,0

 

1,0 – 10,0

35,0

 

вище 10,0

7,0


Таблиця 4

Такси для обчислення розміру відшкодування збитків  забруднен- нями із суден,  кораблів та інших плавучих засобів територіаль- ним і внутрішнім морським водам України

 

 

Забруднюючі речовини, скинуті у водне середовище

 

Одиниця виміру

Розмір відшкодування збитків  за одиницю виміру (у доларах США)

Солі важких металів

кг-екв.

12936

Нафта  та нафтопродукти

кг

329

Органічні речовини

кг

270

Завислі речовини

кг

132

Пестициди

кг

430

Детергенти

кг

381

Шкідливі речовини, залежно від категорії токсичності (згідно з Міжнародною Конвенцією щодо запобігання забрудненню  із суден

1973 року з поправками 1978 року) (MARPOL – 73/78)

 

 

А

кг

1522

В

кг

286

С та Д

кг

54

Господарсько-фекальні стічні води

 

куб.м

 

140

Сміття

кг

100

 

Таблиця 5

Базові нормативи плати за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі

 

Клас токсичності відходів

 

Ступінь небезпечності відходів

Норматив плати, грн/т

І

Надзвичайно небезпечні

55,0

 

Обладнання, прилади, які містять ртуть

(за одиницю)

 

55,0

 

Люмінесцентні лампи (за 1 штуку)

0,6

ІІ

Високо небезпечні

2,0


 

Продовження табл. 5

 

ІІІ

Помірно небезпечні

0,5

ІV

Мало небезпечні

0,2

 

Інертні

0,1

 

Нетоксичні відходи гірничовидобувної промисловості

 

0,02

 

Таблиця 6

Такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної територіям та об’єктам природно-заповідного фонду  внаслідок незаконної рубки або пошкодження дерев і чагарників до ступеня припинення росту

 

 

Діаметр дерева на висоті прикореневого пенька (в сантиметрах)

Шкода ( кількість неоподатковуваних мінімумів доходу)

За кожне дерево, зрубане або пошкоджене  до припинення росту

до 10

10

10,1 – 14

20

14,1 – 18

70

18,1 – 22

150

22,1 – 26

200

26,1 – 30

260

30,1 – 34

360

34,1 – 38

480

38,1 – 42

600

42,1 – 46

700

46,1 – 50

800

За кожний сантиметр діаметра понад 50 сантиметрів

 

40

За кожний кущ чагарника

40

Примітка.  Під незаконною  рубкою слід розуміти  рубку дерев і чагарників  без спеціального  дозволу або за наявності  дозволу, але не тих дерев (чагарників), не на тих площах, ділянках, не в тій кількості, що передбачені дозволом.


Таблиця 7

Такси для обчислення розміру відшкодування шкоди,  заподі- яної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства цінних видів риб, водних безхребетних і водних рослин у рибогосподарських водоймах України

 

 

Види риби, водних безхребетних та водних рослин

Оцінка  шкоди,  заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення однієї

особини  риби або водного безхребетного незалежно від розміру та ваги, а також водних рослин (неоподатковуваних

мінімумів доходів  громадян)

Риби

Осетер чорноморсько-азовський, севрюга

55

Судак, сом, сазан, рибець звичайний, білий амур, камбала-калкан, кефаль, щука, товстолоб

 

10

Короп, лящ, оселедець, камбала (крім камбали калкан),  скумбрія

 

5

Тараня, клепець, чехоня, карась

2

Водні безхребетні:

Раки, краби

1

Креветки

0,1

Мідії, мії, кардіуми, солени, венуси

0,2

Водні рослини:

Морські водорості «сидячих»  видів

0,05

Примітка:  У разі встановлення факту  незаконної  заготівлі  ікри осетрових  і ло- сосевих риб розмір відшкодування шкоди обчислюється в сумі 300 мінімальних за- робітних плат за 1 кілограм.


Таблиця 8

Такси для нарахування розміру стягнення за збитки, заподіяні неза- конним добуванням або знищенням диких звірів і птахів (крім видів, занесених до Червоної книги України), їх жител, біотехнічних споруд

Затверджено наказом Мінлісгоспу України та Мінекобезпеки України від 12 березня 1996 р. №24/32

 

Вид збитку

Розмір стягнення

1. Незаконне добування  або знищення

За одну особину

ЗВІРІ:

 

 

бурий ведмідь

110 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

лось, олень благородний

90 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

кабан, муфлон, козуля, бобер

50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

байбак, куниця лісова і кам’яна, норка американська,

30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

єнотовидний собака, лисиця, ондатра, а також нутрія, добута в мисливських угіддях

 

20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

заєць-русак, тхір лісовий, дикий кролик

10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

ПТАХИ:

 

 

Лебідь-шипун і кликун, тетерук

20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Рябчик,  шилодзьобка,  галагаз, гуси, фазан, сіра куріпка, кеклик

10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Качки, лиска, голуби, кулики, перепілки,  інші мисливські птахи

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Знищення (розорення) гнізда, нори, інших жител тварин, бобрової загати

За таксою на відповідний вид тварин, збільшеною в два рази

Знищення ембріонів мисливських звірів

50% від такси на відповідний вид звіра (за кожен ембріон)

 

Вилучення яєць із гнізда

20% від такси на відповідний вид птаха (за кожне яйце)

Знищення або пошкодження біотехнічних  споруд (штучних  місць гніздування, аншлагів та ін.)

 

За фактичною  вартістю, збільшеною в три рази


Таблиця 9

Такси для обчислення розміру шкоди,  заподіяної територіям та об’єктам природно-заповідного фонду  внаслідок незаконного добування чи знищення тварин,  пошкодження або знищення їх жител,  місць перебування і розмноження

 

 

Вид порушення

Оцінка заподіяної шкоди в неоподатковуваних міні- мумах доходів громадян

Незаконне добування  або знищення  (за одну тварину)

Звірі

Кабан, муфлон, козуля, бобер

180

Байбак, куниця лісова і кам’яна, норка американ- ська, єнотовидний собака, лисиця, ондатра, нутрія

 

100

Заєць-русак, тхір лісовий, ласка, білка, дикий кролик, вовчки

 

30

Птахи

Лебідь-шипун і лебідь-кликун, лелека білий, велика і мала білі чаплі, тетерук, сіра і руда чаплі

 

60

Рябчик,  сови, денні пернаті хижаки

45

Шилодзьобка, галагаз, гуси, фазан, сіра куріпка, кеклик

 

30

Качка, лиска, голуби, кулики, перепілка, інші мисливські та немисливські птахи (крім сірої ворони, грака і сороки)

 

15

 

Незаконне знищення  (розорення) гнізда, нори, інших жител тварин, бобрових загат

За таксою на відповідний вид тварин, збільшеною вдвічі

 

Незаконне вилучення яєць із гнізда

20 відсотків від такси на відповідний вид птаха (за кожне яйце)

Риби

Осетрові риби та їх гібриди (крім білуги чорно- морської, шипа, стерляді, осетра атлантичного)

 

120

Короп, лящ, білизна, луфар, оселедець, лин, миньок, в’язь, камбала (крім камбали калкана), морський язик, скумбрія, жерех, канальний сомик, акула-катран

 

15

Бички  всіх видів (крім бичка-рижика, звичай- ного та бичка золотистого*), сарган, барабуля, ставрида, пузанок

 

0,5


 

Продовження табл. 9

 

Водні безхребетні (за одну особину)

Раки (крім рака широкопалого*), краби (крім кра- ба трав’яного, краба волохатого, краба кам’яного, краба мармурового та краба прісноводного*), устриці (крім устриці їстівної*), рапана

 

3

Мідії, модіоли, мії, кардіуми, солени, венуси, дона- кси, інші двостулкові молюски «сидячих» видів

 

0,6

Креветки

0,3

Водні рослини (за один кг)

 

Морські водорості «сидячих»  видів

0,2

Морські трави, річкові та болотні водорості, ряска

0,2

* Види тварин, занесені до Червоної  книги України.

Примітки. Розмір шкоди, заподіяної незаконною заготівлею ікри осетрових і ло- сосевих риб, обчислюється з розрахунку  900 мінімальних розмірів  заробітної  плати за 1 кілограм заготовленої  продукції.

Розмір  шкоди, заподіяної  територіям та об’єктам природно- заповідного фонду внаслідок незаконного добування, знищення тварин, занесених до Червоної книги України, позначених  зірочкою у цій таксі, пошкодження або знищення їх жител, місць перебування і розмноження, визначається за таксами, збільшеними втричі.

Таблиця 10

Такси для обчислення розміру шкоди,  заподіяної лісовому госпо- дарству  підприємствами, установами, організаціями та громадя- нами знищенням або пошкодженням мурашників

 

Діаметр основи мурашника (гнізда), метрів

Розмір заподіяної шкоди у неоподатковуваних мінімумах доходів  громадян

За кожний мурашник

 

До 1

2,2

1,1 – 1,5

3,7

1,6 – 2

6

2,1 – і більше

9

Примітка. За знищення  або пошкодження мурашників у лісах першої групи роз- мір стягнення  обчислюється за цією таксою, збільшеною у два рази.


Таблиця 11

Такси для обчислення розміру шкоди,  заподіяної територіям та об’єктам природно-заповідного фонду  внаслідок проїзду тран- спорту в місцях, де це заборонено чинними нормативними актами

 

 

Вид транспорту

Шкода у розмірі  неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян

За кожну одиницю транспорту:

 

мопеди, мотоцикли і моторолери

10

легкові автомобілі, мікроавтобуси,

20

автобуси, вантажні автомобілі і спеціальна  важка транспортна техніка

 

40

 

Таблиця 12

Такси для обчислення розміру шкоди,  заподіяної територіям та об’єктам природно-заповідного фонду  внаслідок самовільного використання їх площ

 

 

Вид порушення

Оцінка  заподіяної шкоди

(у розмірі  неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян)

Самовільне  використання земельних ділянок (за 1 кв. метр площі) під:

 

будівництво

15

сади, городи

5

розміщення торгових рундуків, тентів, рекламних  щитів тощо

 

12

складування будь-яких матеріалів

10

влаштування сміттєзвалищ

13


 

Витяг з переліку


Таблиця 13


груп речовин  і матеріалів, що належать до категорії небезпечних, ввезення в Україну яких забороняється

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 р. № 117

1.   Медичні відходи лікарень, поліклінік,  клінік.

2.   Відходи дріжджового  та спиртового виробництва.

3.   Відходи тютюнового виробництва.

4.   Відходи рибної переробки.

5.   Відходи скотобоєнь і м’ясної промисловості.

6.   Осади промислових та господарсько-побутових стічних вод.

7.   Зіпсовані або з простроченим терміном придатності харчові продукти.

8.   Відходи виробництва фармацевтичної промисловості.

9.   Вилучені з ужитку, зіпсовані або з простроченим терміном при- датності фармацевтична сировина, препарати і ліки.

10. Відходи, що можуть бути сировиною для виробництва наркотиків.

11. Використані пакувальні матеріали фітосанітарних речовин.

12. Вилучені з ужитку, зіпсовані або з простроченим терміном при- датності косметичні засоби.

13. Вилучені з ужитку, зіпсовані або з простроченим терміном при- датності біоциди і фітофармацевтичні препарати, що містять пестициди.

14. Відходи виробництва або використання харчових консервантів.

15. Відходи хімічної переробки  деревини.

16. Відходи мастил (мінеральних харчових чи синтетичних) або мастил, що містять токсичні компоненти.

17. Вилучені з ужитку, зіпсовані або з простроченим терміном при- датності агрохімікати.

18. Відходи  виробництва або використання фарб,  барвників,  чор- нил, лаків, пігментів.

19. Вилучені з ужитку, зіпсовані або з простроченим терміном при- датності фотохімічні матеріали.

20. Вилучені з ужитку, зіпсовані або з простроченим терміном при- датності хімічні препарати.

21. Використані пакувальні матеріали з-під хімікатів.

22. Відходи, що містять: анілін, аніловий спирт, нітритні сполуки, легкорозчинні сульфіди  або карбондисульфіти, феноли,  вклю-


чаючи хлорфеноли, формальдегідні відходи, нітроароматичні сполуки, відходи, що містять фреони, відходи, що містять по- ліхлоровані  дибензофурани або їх сполуки, відходи поліхло- рованих або полібромованих біфенілів,  терпенів, відходи, що містять  діоксини  або їх сполуки,  відходи  хлорорганічних спо- лук, нейтралізовані гальванічні осади, осади травлення, відходи, що містять селен або його сполуки, відходи, що містять миш’як або його сполуки, відходи зі сполуками барію (крім сульфату барію), відходи, що містять  берилій  або його сполуки,  відходи, що містять сполуки хрому, відходи зі сполуками цинку (крім оксиду цинку), відходи, що містять сполуки кадмію, відходи, що містять  свинець1  або його сполуки,  відходи, що містять  сполу- ки міді, відходи лужних  металів, відходи, що містять  ртуть або її сполуки, відходи, що містять сполуки стронцію, відходи зі сполуками  талію, відходи з телуром,  відходи з ванадієм2,  мета- лорганічними сполуками, цианідами  (органічні чи неорганічні), галогенціанідні сполуки, похідні органічних ціанокислот, та спо- луки, що можуть вивільнюватися при гідролізі іонів ціану, від- ходи, що містять  сполуки  фосфору  (органічні чи неорганічні), включаючи фосфіди металів, відходи, що утворюються під час обробки пластмасових  поверхонь або містять фтористі  сполуки піролітичної переробки,  пеки  після  спалювання мазуту,  накип після очищення бойлерів і котлів, відходи, що містять азбест, шлами, що утворюються під час інших процесів промислової переробки  відходів, а також високолужні відходи (з рН більше

12), відходи, що можуть виділяти  задушливі, сльозоточиві гази, аерозолі, вибухонебезпечні відходи, які можуть призвести до вибуху або виділяти  вибухонебезпечні гази, аерозолі, відходи потенційно  небезпечні  у контакті  з повітрям  або водою, або які активно окислюються,  радіоактивні відходи.

Примітки. 1 Виключаючи стружку (обрізки) свинцевих виробів або його сплавів, обрізки свинцю з кабелю, використані чи браковані вироби, виготовлені з свинцю.

2  Виключаючи  використані сталеві вироби  або інший металобрухт,  що містить ванадій.


 

Перелік


Таблиця №14


видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену  екологічну небезпеку

Постанова №554 Кабінету Міністрів України 27 липня 1995 року

1. Атомна енергетика і атомна промисловість (в тому числі видо- бування  і збагачення  руди, виготовлення тепловиділяючих елемен- тів для атомних електростанцій, регенерація  відпрацьованого ядер- ного палива, зберігання  чи утилізація радіоактивних відходів).

2. Біохімічне, біотехнічне і фармацевтичне виробництво.

1.   Збір,  обробка, зберігання,  поховання,  знешкодження і утиліза- ція всіх видів промислових і побутових відходів.

2.   Видобування нафти, нафтохімія і нафтопереробка (включаючи всі види продуктопроводів).

3.   Добування і переробка природного газу, будівництво газосховищ.

4.   Хімічна  промисловість  (включаючи  виробництво  засобів  за- хисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив), тек- стильне  виробництво (з фарбуванням тканин  і обробкою їх ін- шими хімічними засобами).

5.   Металургійне виробництво (чорна і кольорова).

6.   Вугільна, гірничовидобувна промисловість, видобування і пере- робка торфу, сапропелю.

7.   Виробництво,   зберігання,  утилізація і  знищення   боєприпасів всіх видів, вибухових речовин і ракетного палива.

8.   Виробництво електроенергії та тепла на базі органічного палива.

9.   Промисловість будівельних  матеріалів  (виробництво цементу, асфальтобетону, азбесту, скла).

10. Целюлозно-паперова промисловість.

11. Деревообробна промисловість (хімічна переробка деревини, ви- робництво  деревностружкових і деревноволокнистих плит та інше з використанням синтетичних смол, консервування дере- вини просочуванням).

12. Машинобудування і металообробка (з литтям  із чавуну, сталі, кольорових  металів та хімічною обробкою).

13. Будівництво  гідроенергетичних та  гідротехнічних споруд  і меліоративних систем, включаючи  хвостосховища та шламона- копичувачі.


OcHOBH eKoJioril

14. Ey.n;iBHHIJ;TBO aeporropTiB, 3aJii3Hwmnx BY3JiiB iBOK3aJiiB, aBTOBOK-

3aJiiB, piqKQBHX i MOpCbKHX IIOpTiB,  3aJii3HHqHHX i aBTOM06iJihHHX MaricTpaJiell, MeTporroJiiTeHiB.

15. TBapnHHHIJ;TBO (TBapnHHHIJ;hKi KOMIIJieKcn rrpo.n:yKTHBHicno 6iJih­

rne 5!K  5000 roJiiB i maxocjm6piiKII).

16. Bnpo6HHIJ;TBO xapqoBnx rrpo.n:yKTiB (M'.HcoKoM6iHaTH, MOJIOK03aBo­

.n;n, IJ;yKp03aBO,II;H, CIIHpT03aBO.IJ:H).