РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ, ЇЇ РЕГІОНІВ

Сучасний стан навколишнього природного середовища Укра- їни.  Причини розростання екологічної кризи. Екологічний стан регіонів України, наслідки аварії на Чорнобильській атомній станції. Шляхи виходу з екологічної кризи. Екологічний рух  в Україні. Учать України в міжнародній природоохоронній діяль- ності.