РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Історія виникнення екології як  науки. Предмет, об’єкти  ви- вчення. Засновники екологічного вчення. Основні розділи сучасної екології, їх завдання. Сучасний стан біосфери. Основи біосфероло- гії – вчення В.І. Вернадського про біосферу – її будову, функції. Біо- сфера – частина космосфери, її залежність від Космосу. Еволюція біосфери – рослин, тварин. Роль  космічних впливів на біосферні процеси. Поняття про ноосферу. Закони біосфери, їх значення.