ГЛАВА 8. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ

План

Платіжний баланс: структура та напрями оптимізації.

Міжнародні розрахунки.

Література

Гальчинський А.С. Теорія грошей. — К.: Основи, 1996. — С. 21-38.

Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и політика: Пер. с англ.— М.: МГУ, ЮНИТИ, 1997.— С. 124-146.

Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. — М.: Прогресс, 1992. — С. 450-523.

Міжнародні валютно-кредитні відносини /За ред. А.С. Філіпенка. — К.: Либідь, 1997. — С. 3-35.

Пискунов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга. — М., 1996. — С. 3-42.

Справочник экономиста-международника. — К.: Поли­тиздат Украины, 1990.— С. 6-25.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. — М.: Дело, 1993. — С. 180-215.

Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посіб. — К.: Знання, 1999. — С. 6-85.