ГЛАВА 7. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

План

Міжнародна валютна система та її елементи.

Еволюція міжнародної валютної системи.

Валютний ринок та валютні операції.

Література

Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. — М.: Прогресс, 1992. — С. 450—523.

Міжнародні валютно-кредитні відносини /За ред. А.С. Філіпенка. — К.: Либідь, 1997. — С. 3—35.

Гальчинський А.С. Теорія грошей. — К.: Основи, 1996. — С. 21—38.

Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посіб. — К.: Знання, 1999. — С. 6—85.

Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и політика / Пер. с англ.— М.: МГУ, ЮНИТИ, 1997.—

С. 124—146.

Пискунов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга. — М., 1996. — С. 3—42.

Справочник экономиста-международника. — К.: Поли­тиздат Украины, 1990.— С. 6—25.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. — М.: Дело, 1993. — С. 180—215.

Драйзер Т. Финансист. — К.: Державне видавництво художньої літератури, 1959.

ІО.Хейли А. Менялы. — М.: МПВДВ, 1993.