9.4. ВИКОРИСТАННЯ В ЛОГІСТИЦІ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ШТРИХОВИХ КОДІВ

 

На підсистемі «Виробництво»

створення єдиної системи обліку та контролю за рухом продукції та напівфабри­катів на кожній дільниці, а також за станом логістичного процесу в цілому.

скорочення кількості допоміжного персоналу та облікової документації, немож­ливість помилок обліку

На підсистемі «Склад»

автоматизація обліку та контролю за рухом вхідного та вихідного матеріального потоку;

автоматизація процесу інвентаризації матеріальних запасів різного виду;

скорочення часу обробки інформації та її передавання

На підсистемі «Розподіл»

створення єдиної системи обліку проходження матеріального потоку;

автоматизація обробки та створення портфеля замовлень, інвентаризація товарів;

скорочення часу обслуговування споживачів

Перспективи використання штрихових кодів у закладах ресторанного госпо-

при реалізації упакованої продукції (страв, кулінарних та кондитерських виробів) у закладах швидкого обслуговування

при реалізації упакованої кулінарної продукції (страви, кулінарні вироби, напів­фабрикати) у роздрібну та оптову торговельну мережу