9.2. ЛОГІСТИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИЧНА ПІРАМІДА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Верхній

Інформація для стратегічного керування

Підтримка прийн­яття рішень

Середній

Інформація для тактичного керування

Необхідні виснов­ки

Оперативний

і

Інформація для опера­тивного керування

Оперативні дії

Нижчий І             '

Інформація для вико­нання запитів, оформ­лення замовлень тощо

Виконання