Тема 9. ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ПЛАН

Сутність та основні принципи інформаційної логістики.

Логістичні інформаційні системи.

Сучасні інформаційні технології логістичного управління у ре­сторанному господарстві.

Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифі­кації штрихових кодів.

Ш Міні-лексикон: інформаційна логістика, інформаційні систе­ми, ідентифікаційні штрихові коди.