8.1. ЗНАЧЕННЯ ТА СУТНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ

ФІЛОСОФІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧА

підносить обслуговування спо-1 живача до глобального зобов'язання задовольнити потреби споживача за допомо­гою сервісу найвищої якості

Це тлумачення не просто розглядає обслуговування споживача як діяльність, або І набір критеріїв якості роботи, але воно орієнтовано на таке обслуговування, яке | охоплює всі види діяльності закладу.

ЛОГІСТИЧНИЙ СЕРВІС — комплекс послуг, які надаються споживачеві у процесі | реалізації продукції

Логістичний сервіс - забезпечення необхідного рівня задоволення вимог обслугову­вання споживачів за найнижчих сукупних витрат, що передбачає гарантоване отри­мання клієнтом продукту відповідної якості, кількості та асортименту у визначено­му місці, у визначений час за визначеною ціною.

Логістичний сервіс пов'язаний із збутом і являє собою комплекс послуг, пропонованих в процесі замовлення, закупівлі, постачання, виробництва і подальшої реалізації продукції

ОБ'ЄКТИ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ — споживачі матеріального потоку

заклади ресторанного господарства як споживачі матеріального потоку при мате­ріально-технічному забезпеченні

споживачі продукції та послуг закладів ресторанного господарства, які надають логістичний сервіс

РІВЕНЬ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧА Важливе джерело додаткової вартості

Зростаюча стандартизація інших складових елементів маркетингу Зростаючі сподівання споживачів Більш сувора атестація персоналу Введення стандартів якості

СЕРВІС ПЕРЕДПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВ УВАППЯ

роботи й операції з формування попиту на логістичне обслуговування

консультації за напрямами діяльності (харчування, обслуговування тощо);

консалтингові послуги

демонстрації нової продукції, технології, форм обслуговування, (презентації, дегустації)

СЕРВІС ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

сукупність послуг від замовлення сировини до моменту поставки товарів

надійність постачання, гарантії доставки, точність замовлення;

дотримання строків доставки;

стан доставлених товарів;

гнучкість постачання;

наявність запасів на складі постачальника;

зручність подання замовлення, а також ряд інших

Надійність постачання — це можливість постачальника дотримуватись обумовле­них договором термінів постачань у встановлених межах.

Гнучкість постачання — можливість системи постачання враховувати особливі по­ложення (або побажання) клієнтів. Сюди відносять: можливість зміни форми замовлення, способу передачі замовлення; можливість зміни виду тари і упаковки;

можливість отримання клієнтом інформації про стан виконання його замовлення; відношення до скарг при нескомплектованих постачаннях

СЕРВІС ЗАДОВОЛЕННЯ СПОЖИВ ЧОГО ПОПИТУ

Комплексна характеристика рівня обслуговування споживачів

метод замовлення;

наявність та асортимент продукції

наявність інформації про продукцію;

умови і форми реалізації, способи подавання страв та напоїв;

обмеження величини замовлень;

наявність інформації про стадію виконання замовлення;

час, точність та стан виконання замовлення;

процедура розгляду скарг і вимог

СЕРВІС ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВ УВАННЯ

Послуги із гарантійного обслуговування закладу (устаткування, забезпечення за­пасними частинами тощо);

з іншого боку заклади ресторанного господарства беруть на себе зобов'язання щодо розгляду претензій споживачів, забезпечення обміну продукції і т.д.

СЕРВІС ФІНАНСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сукупність варіантів оплати продукції та кредитування;

система скидок і пільг

СЕРВІС ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВ УВАННЯ

Сукупність інформації, яка надається постачальникам, споживачам про продук­цію, обслуговування, послуги

технічні засоби, які використовуються для обробки і передачі інформації (можли­вості комп'ютерної мережі)