7.4. ОПТИМІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПОСЛІДОВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ ЗБУТУ

Формування програми збуту продукції закладу ресторанного господарства (ЗРГ)


Дохід на душу населення


Витрати на ЗРГ залежно від доходів

Обсяг реалізації продукції ЗРГ

Загальний обсяг реалізації у вартісному вигляді


 


Витрати ЗРГ на душу населення

Чисельність потенційних споживачів з урахуваннями рівня доходу


 


Тенденції у конкурентній боротьбі

Обсяг збуту

ЗРГ

Збут продукції


 


Тенденція зміни попиту |-| на ринку


Тенденції розвитку у галузі

Частка

ЗРГ


Ціни на продукцію ЗРГ


 


Нововведення на ринку

Стратегічні рішення

Потенційна частка ринку

Склад (асортимент) продукції


ХАРАКТЕРНІ ПІДХОДИ ДО ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

 

з/п

Назва і сутність виробництва

Ціль стратегії збуту та її переваги

1

Влаштування бі-знес-ланчів

Заохочення до відвідування закладів працівників при­ватних фірм та іноземних представництв, континген­ту який є стабільно забезпеченим у фінансовому плані і тому дуже перспективним та привабливим

2

Виробництво національних страв

Орієнтація на людей, що підтримують національ­ного виробника

3

Створення «культу»

Створення характерної атмосфери у ресторанах, орієнтованої на ту чи іншу субкультуру. При цьому йде орієнтація не на абсолютно масового споживача, що час від часу заходить до закладу, а на непересічного прибічника того чи іншого сти­лю життя, що користується його послугами по­стійно

4

Виробництво спеціальної про­дукції до свят

Прихована реклама та підтримання власного імі­джу фірми, цілеспрямоване виникнення інтересу споживача до продукції, ефект новизни

5

Ранкові знижки

Взагалі досвід показує, що ранкові знижки не призводять до якогось більш-менш відчутного збільшення прибутку, а тільки перерозподіляють контингент споживачів на більш ранні години

6

Влаштування театралізованих свят, вікторин

Спрямована на дітей, що приводять до ресторану свої батьків, потребує значних маркетингових зу­силь

7

Сезонні страви

Відноситься до маркетингової стратегії «зняття вершків», яка щоправда повторюється з року в рік

8

Виробництво про­дукції   швидкого приготування (ха­рактерно для інду­стрії «фаст-фуд»)

Клієнт має змогу взяти продукцію з собою та швидко з'їсти її на ходу. При цьому потенційною «мішенню» стратегії виступають люди, що просто заходять до закладу, щоб купити там продукт, за­брати його з собою

9

Надання повно­го   асортименту страв, що неха­рактерно для ін­дустрії    «фаст-

фуд»

Насправді це прихований «-\¥0'\¥-маркетинг». Споживачі починають сприймати підприємства швидкого обслуговування (ПШО) як більш солід­ний заклад. Респектабельні клієнти у разі вибору будуть більш схилятися в бік цього закладу