Тема 7. ЗБУТОВА ЛОГІСТИКА У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ПЛАН

Сутність та основні завдання збутової логістики у ресторанно­му господарстві.

Канали збуту в логістичній системі закладів ресторанного гос­подарства.

Побудова логістичної системи збуту.

Оптимізація збутової діяльності закладів ресторанного госпо­дарства.

Ш Міні-лексикон: збутова логістика, канали збуту, збутова мере­жа, оптимізація збутової діяльності.