6.2. ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧА ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ


Внутрішньовиробнича логістична система ресторанного господарства

виробничо-технологічні підрозділи, що здійснюють виробництво напівфабрика­тів, готової кулінарної і кондитерської продукції

допоміжні підрозділами (малі виробництва, виробництва додаткових послуг та інші), які часто поєднують єдиною назвою «інфраструктура» виробництва

підрозділи і дочірні фірми, що розташовуються в різних місцях, містах, регіонах


Подпись:

Тип одиничного замовного виробництва

випускають складну, в основному фірмову продукцію на замовлення (елітні ресторани, бари, кафе)

з широким асортиментом продукції

характеризується універсальним устаткуванням і висококваліфікованим персоналом

Заклади нормативного виробництва

працюють на існуючій нормативній базі (збірниках рецептур) — ресто­рани, кафе, їдальні, спеціалізовані заклади

асортимент готової продукції вужчий, випуск — більший

характерно універсальне і спеціалізоване устаткування, уже нижча ква­ліфікація робітників

Заклади масового виробництва

мережа закладів швидкого обслуговування

характерно спеціалізоване устаткування, потокові лінії, технологічні комплекси

мінімальне число видів продукції, але максимальні обсяги випуску

ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ У РАМКАХ ЗАДАНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ

оперативно-календарне планування випуску готової продукції;

оперативне управління технологічними процесами виробництва;

загальний контроль якості, підтримка стандартів якості продук­ції та відповідного сервісу;

стратегічне і оперативне планування постачання матеріальних ресурсів;

5)         організація внутрішньовиробничого складського господарства;

прогнозування, планування і нормування витрат матеріальних ресурсів у виробництві;

контроль і управління запасами матеріальних ресурсів, напів­фабрикатів і готової продукції на всіх рівнях складської системи і у технологічному процесі виробництва;

інформаційне і технічне забезпечення процесів управління вну­трішньовиробничими матеріальними потоками;

автоматизація і комп'ютеризація управління матеріальними та інформаційними потоками у виробництві.