5.2 вибір виду і типу транспортних засобів

визначення різноканальних маршрутів доставки

забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу


Подпись:

максимальне задоволення потреб

у транспортних послугах і виконання правил логістики — потрібний вантаж, у необхідному місці, у потрібний час, у необхідній кількості, необхідної якості, з мінімальними витратами, потрібному споживачу, конк­ретного замовлення


Вибір типу транспортного засобу

Спільне планування транспортних процесів зі складськими та виробничими

Спільне планування транспортних процесів на різних видах транспорту

Забезпечення технологічної єдності транспортно-складських процесів

Визначення раціональних маршрутів доставки

Транспортні системи


Унімодальні одновидова


Інтермодальні багатовидова


 


Доступна й поширена одновидова сис­тема із участю автомобільного транспо­рту, який забезпечує поставку вантажів «від дверей до дверей»

Система доставки вантажів деякими видами транспорту за єдиним пе­ревізним документом із передачею вантажів у пунктах перевантаження з одного виду транспорту на інший без участі вантажовласника


 

При створенні мережі мультимодальних перевезень найбільше значення на­дається створенню терміналів нових типів з новими функціями:

послуги з перевантаження

обслуговування вантажних місць (оренда, лізинг, складування, ремонт)

обслуговування автотранспортних засобів (оренда, лізинг, стоян­ка, ремонт, мийка)

обслуговування транспортної мережі (початкові й кінцеві опера­ції, контроль за рухом, митне обслуговування)

послуги, пов'язані з вантажем (завантаження, розвантаження, складування)

При організації транспортування у закладах ресторанного господарства, як прави­ло, приймають такі основні управлінські рішення:

власний транспорт чи транспорт загального користування

вибір виду транспорту

вибір перевізника

Аргументи при виборі власних транспортних засобів

порівняльні витрати власного і найманого транспорту

наймані перевізники прямо не відповідають вимогам спеціалізованих перевезень

ні загальні, ні контрактні перевезення не забезпечують належного адміністрати­вного контролю за розкладом руху та якістю обслуговування

можливість задоволення різних потреб та забезпечення спеціалізованого обслу­говування

використання засобів перевезення для збуту і просування