5.1. СУТЬ, ЗАВДАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ

ТРАНСПОРТ


Транспорт загального користування

Залізничний

Водний (морський, річковий) Автомобільний Повітряний Трубопровідний

Транспорт незагального користування Внутрішньовиробничий Транспортні засоби усіх видів, що на­лежать нетранспортним організаціям


 


Предметом вивчення транспортної логістики є організація переміщення вантажів транс­портом загального користування

Предметом вивчення виробничої логістики є організація переміщення вантажів транс­портом незагального користування


 

ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА це —

оптимізація транспортних систем