Тема 5. ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА

ПЛАН

Суть, завдання транспортної логістики

Вибір виду і типу транспортних засобів.

Види та планування транспортного маршруту.

Критерії вибору перевізника.

Ш Міні-лексикон: транспортна логістика, транспортні засоби, ма­ршрут, маршрутизація, перевізник, маркування, транспортна характе­ристика вантажу.