4.4. АНАЛІЗ АВС-ХУг В УПРАВЛІННІ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ КЛАСИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ

АВС-аналіз (залежно від витрат)

Група «А»: найбільш дорогі та елітні товари, на частку яких припадає приблизно75-80% загальної вартості запасів, але вони скла­дають лише 10-20% загальної кількості товарів, які знаходяться на зберіганні.

Група «В»: середні за вартістю товари. їх частка в загальній сумі запасів становить приблизно 10-15%, але у кількісному відношенні ці запаси становлять 30-40% продукції, яка зберігається.

Група «С»: найдешевші. Вони становлять 5-10% від загальної вартості виробів, які зберігаються, і 40-50% від загального обсягу збе­рігання.

хуг-АНАЛІЗ

(ВІД РІВНОМІРНОСТІ ПОПИТУ І ТОЧНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ)

•           До групи «Х» включають продукцію, попит на яку рівномірний, або коливається не набагато.

Коефіцієнт варіації — 0—10%. Обсяг реалізації продукції, включе­ної до даної групи, добре передбачається.

•           До групи «У» включають продукцію, яка споживається в обся­гах, що коливаються.

Коефіцієнт варіації — 10—25%. Можливості прогнозування попи­ту продукції цієї групи — середні.

Система із заданою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня І[2]-!УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

Для асортименту групи АХ, АУ и Аї необхідно розробити інди­відуальні технології управління запасами.

Для групи АХ розрахувати оптимальний розмір замовлення і розглядати можливість використання доставки «точно в термін».

Асортимент групи Аї контролювати щоденно. У зв'язку із вели­кими коливаннями попиту необхідно передбачити страховий запас.

Для групи ВХ, ВУ и Вї постачання можна здійснювати як по однакових, так й індивідуальних технологіях (по строках планування, і по способах доставки).

Для групи СХ, СУ и Сї формування запасів може проводитися на більш тривалий період з періодичною перевіркою наявності запасу на складі.