4.3. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ

Система управління матеріальними запасами

сукупність правил і показників, які визначають момент часу й обсяг закупівлі продукції для поповнення запасів

ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ


Визначення параметрів поставок


Величина партії поставки

Момент поставки

Інтервал між двома суміжними поставками

Час запізнення поставки


 ]


 

В изначення параметрів за мов ленняРозрахунок рівня запасі в на складі

І


 

Визначення системи контролю стану запасів


 

 

3

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ                            1

 

 

 

Система з фіксованим розміром замовлення.

Замовлення на постачання продукції здійснюється при досягненні запасу «точкизамовлення» застосовується переважно в таких випадках:

♦          великі втрати внаслідок відсутності запасу;

♦          високі витрати на зберігання запасів;

♦          висока вартість товару, який замовляється;

♦          високий ступінь невизначеності попиту;

♦          наявність знижки ціни залежно від кількості, яка замовляється;

♦          накладання постачальником обмеження на мінімальний розмір партії

 

 

 

Система з фіксованою періодичністю замовлення

Замовлення продукції в строго визначені моменти часу, а розмір запасу регулю­ється зміною розміру замовлення застосовується в таких випадках:

умови постачання дозволяють варіювати розмір замовлення;

витрати на замовлення і доставку порівняно невеликі;

втрати від можливого дефіциту порівняно невеликі

Система із заданою періодичністю поповнення до встановленого рівня замов­лення двох категорій — планові у встановлені моменти часу, додаткові — за умови досягнення запасом «точки замовлення»

Пер евага системи — повне виключення недостачі матеріальних ресурсів, недолік—вимагаються додаткові витрати на організацію постійного спостереження за станом величини запасів

Система «максимум-мінімум»

Замовлення виникають не через інтервали часу, а тільки за умови, що запаси на складі в цей момент виявилися рівними або меншими встановленого мінімального рівня. Розмір замов­лення розраховується так, щоб постачання поповнило запаси до максимального рівня

Система оперативного управління

Через певні проміжки часу приймається оперативне рішення: «замовляти» або «ні»

ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

точка замовлення — мінімальний (контрольний) рівень запасів продукції, за умо­ви досягнення якого необхідно їх поповнення (залежить від типу закладу, його потужності, організації виробничого процесу, стабільності попиту тощо);

норма запасів — розрахована мінімальна кількість матеріалів, яка повинна зна­ходитися у складських або виробничих приміщеннях для забезпечення безпере­бійного постачання системи виробництва і реалізації.

обсяг окремої закупівлі — поповнювана кількість продукції, за рахунок якої до­сягається мінімум витрат на зберігання запасу згідно із заданими витратами на поповнення і заданими альтернативними витратами інвестованого капіталу.

частота здійснення закупівель — періодичність поповнення запасів продукції


 


Періодична перевірка фактичного рівня запасів

Безперервна перевірка фактичного рівня запасів


 


Система з фіксованою періодичністю замовлення; Система поповнення запасів «максимум-мінімум» Система оперативного управління


Система з фіксованими розміром замовлення