4.2 Основні мотиви створення матеріальних запасів у ресторанному господарстві

Нестабільність постачання. Коливання попиту.

Сезонність сільськогосподарської продукції. Знижки за купівлю продукції великими партіями. Передсвяткове зростання ринкових цін.

Можливість рівномірного здійснення технологічного процесу виробництва і реалізації Можливість негайного обслуговування споживачів. Спрощення процесу управління виробництвом

Основні види втрат, пов'язаних з відсутністю запасів у закладах ресторанного господарства

втрати від відсутності продукції в момент пред'явлення попиту; втрати від зменшення оборотності місця (тривалість обслуговування зростає при відсутності запасів); втрати від закупівлі дрібних партій товарів по більш високим цінам.

Витрати, які пов'язані із створенням запасів

заморожування фінансових ресурсів;

витрати на утримання складських приміщень;

оплата праці персоналу;

постійний ризик псування, не реалізації простроченої продукції, розкрадання.

 

КЛАСИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ                       1

Запаси готової продукції

II

Запаси тари

1

Запаси відходів       1

 

За місцем запасів у логістичному ланцюзі


Запаси незавершеного виробництва


Запаси матеріальних ресурсів


 

Стосовно функціонального призначення


ЄН

єн


запаси у постачанні — матеріальні ресурси, які знаходяться в логістичному ланцюгу від постачальників до закладів ресторанного господарства і призначені для забезпечення виробництва кулінарної продукції

виробничі запаси — запаси матеріальних ресурсів і незавершеного виробництва, які призначені для виробничого використання і дозволяють забезпечити безперервність виробничого процесу

збутові запаси — запаси готової продукції і закупівельних товарів, які знаходяться в системі реалізації


/ \^ сукупні матеріальні запаси є об'єктом оптимізації логістичного управління з позиції загальних
І    4     витрат і містять у собі всі перераховані вище види запасів