Тема 4. ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ПЛАН

Матеріальні запаси у ресторанному господарстві.

Мотиви створення матеріальних запасів та їх види.

Системи управління матеріальними запасами.

Аналіз АБС-ХУ2 в управлінні матеріальними запасами.

Ш Міні-лексикон: логістика запасів, матеріальні запаси, поточні запаси, страхові запаси, сезонні запаси, буферні запаси, системи уп­равління запасами, рівень запасів.