3.4. КРИТЕРІЇ ТА ЕТАПИ ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКА

А) Вирішення: «власне виробництво чи закупівельні товари» При цьому враховують:

самостійне виробництво напівфабрикатів та готової продукції знижує залежність закладу від ринкових коливань;

високу якість і низьку собівартість забезпечить виробник, який спеціалізується на цьому виробництві;

чи потреба у напівфабрикатах, готовій продукції достатньо ста­більна і велика;

чи можуть напівфабрикати виготовлятися у закладі.

В) Пошук потенційних постачальників

оголошення конкурсу (тендера): проводиться, якщо передбача­ється закупити сировину, матеріали на велику грошову суму або нала­годжуються довгострокові зв'язки між постачальником та закладом

вивчення рекламних матеріалів: фірмових каталогів, прайс-листів, об'яв із засобів масової інформації і т.д.

відвідування виставок та ярмарок;

листування і особисті контакти з можливими постачальниками

оголошення конкурсу.

Г) Аналіз потенційних постачальників за такими критеріями:

ціна

якість продукції

надійність поставок (обов'язковість постачальника за строка­ми поставок, асортименту, якості)

організація управління якістю у постачальника

психологічний клімат у постачальника

фінансове становище постачальника, його кредитоспроможність

можливість позапланових поставок

відстань до підприємства

Д) Оцінка результатів роботи з постачальниками

Чим вища ступінь розвитку логістики у суспільстві, тим спокійніше підприємство відмовиться від власного виробництва напівфабрикатів і перекладе на спеціалізова­ного виробника