3.1. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

ЗАКУПІВЕЛЬНОї ЛОГІСТИКИ


ЗАКУПІВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА


Це сфера управління матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсамиЛанцюг постачання — виробництво — збут повинен будуватися на сучасній концепції маркетингу:

Розробка стратегії збуту

Розробка стратегії розвитку виробництва

Розробка стратегії постачання


ФУНКЦІЇ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ


Подпись:
формування стратегії закупівлі матеріальних ресурсів і прогнозування потреби в них


єн єн


 

вибір постачальників

визначення потреб у матеріальних ресурсах і формування замовлення


 


сн


узгодження ціни та укладання договору на поставку


 


04


контроль за кількістю, якістю товарів та строками поставок і їхнє розміщення


 


єн


доведення матеріальних ресурсів до виробничих підрозділів


 


сн


підтримка на нормативному рівні запасів матеріальних ресурсів


 

УЧАСНИКИ ПОСТАЧАННЯ:

постачальник — транспортна організація — заклад ресторанного господарства

Ідея логістики — отримання додаткового прибутку від узгодженості дій усіх учасників і вимагає:

щоб персонал служби постачання прагнув досягнення цілей власного підприєм­ства не як ізольованого об'єкта, а як ланки усієї логістичної макросистеми

покращується стан усієї системи — покращується стан закладу як складової макросистеми