Тема 3. ЛОГІСТИКА ПОСТАЧАННЯ У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ПЛАН

Сутність та основні завдання закупівельної логістики.

Передумови впровадження закупівельної логістики.

Основні етапи процесу закупівлі .

Критерії та етапи вибору постачальника.

3.5.      Методи закупівлі та практичне застосування системи постачань
«точно в термін». 1, 3, 7, 8, 11, 12, 15-17.

Ш Міні-лексикон: закупівельна логістика, логістичний аутсор­синг, постачання, постачання «точно у термін», рейтинг постачальни­ків, надійність поставки, гнучкість поставки, гуртові закупівлі, регу­лярні (періодичні) закупівлі.