2.3. МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ЗМІСТ ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Що необхідно враховувати при розробці моделі логістики?

Число і розміщення виробничих одиниць (закладів, комплексів і т.п.), кількість і розміщення складів-постачальників, транспортні моделі, зв'язок інформаційну систему

При оцінці створеної моделі логістичної системи необхідно користуватися такими критеріями:

мінімізація витрат

максимізація прибутку або мінімізація ризику.

Американські економісти вважають, що не існує універсальної моделі, здатної враховувати всі змінні, всі ситуації і всі можливі сценарії

Принципи логістичного підходу вимагають інтеграції

матеріально-технічного забезпечення виробництва

збуту і передачі інформації про рух товарно-матеріальних цінностей в єдину систему, в якій робота одних елементів системи впливає на роботу й ефективність інших елементів.

Логістика передбачає оптимізацію усієї системи, а не окремих її частин

Моделювання логістичної системи у ресторанному господарстві

припускає проведення аналізу новацій будь-якого виду з урахуванням загальних витрат системи.

Комплексний аналіз дозволяє визначити пропорції системи і ефективність вартісних характеристик цих пропорцій, виробити управлінську політику


СТРУКТУРА МІКРОЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ З ВИДІЛЕННЯМ ОСНОВНИХ ПІДСИСТЕМ У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ


Вхід


СИСТЕМА ЗАКУПІВЕЛЬ

ВИРОБНИЧА

СИСТЕМА

СИСТЕМА ЗБУТУ

ТА СПОЖИВАННЯ


Вихід

1.1.


 


ПІДСИСТЕМИ

£ а

& с Є 8

ПІДСИСТЕМИ


ПІДСИСТЕМИ


2


ІЧА

В И

ЖО

П

СВиробництво

во4^.   ^^^бут, реалізація/^^
            ^ споживання