2.2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІСТИКА У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ» ТА її ФУНКЦІОНАЛЬНІ СФЕРИ

раціональне формування господарських зв'язків

ЄН

здійснення наскрізного контролю за потоковими процесами


ЄН


оптимізація технічної й технологічної структури підприємства


 


СИ

єн

04


визначення стратегії й технології фізичного переміщення матеріаль­них ресурсів, напівфабрикатів, готової продукції

виявлення центрів виникнення втрат часу, матеріальних, трудових і фі­нансових ресурсів

оптимізація запасів усіх видів і на всіх етапах


 


<2И


оптимізація технологічного процесу

максимальне скорочення тривалості зберігання продукції


ЗАКЛАД РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА


Подпись: ЇЇ'
Подпись: Зберігання сировини, напівфабрик атів

 

Зберігання

 

 

сировини,

 

 

матеріалів

 

 

у сфері

 

 

постачання

 

ч

 

)


 

ВИРОБ­НИЦТВО

Тимчасове зберігання

готової продукції

Збут, реалізація та організація споживання

гт


 

Тимчасове зберігання сировини, напівфабрикатів та готової продукції


ЗАКУПІВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА

ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА


ЗБУТОВА ЛОГІСТИКА. СЕРВІСНА ЛОГІСТИКА


 


Матеріальний пот


Інформаційний потік