2.1. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Теоретичні положення і конкретні рекомендації логістики активно впроваджуються в практичну діяльність фірм і компаній у багатьох країнах.

Актуальним є впровадження логістики як наукової основи управління потоковими процесами у ресторанному бізнесі

Можливості застосування логістики у ресторанному господарстві


Подпись:

Друга причина можливості застосування логістики в ресторанному господарстві обумовлена сучасними досягненнями науково-технічного прогресу. Створення і ма­сове використання засобів обчислювальної техніки забезпечили могутній розвиток інформаційних систем як на рівні окремих закладів, так із зовнішнім середовищем

Перша причина - розвиток конкуренції, викликаний переходом від ринку продавця до ринку покупця


Мета курсу «Логістика у ресторанному господарстві» - формування вмінь та навичок щодо ефективного управління матеріальними, сервісними, фінансовими та ін­формаційними потоками в закладах ресторанного господарства на основі концепцій та принципів логістики