Тема 2. МОДЕЛЮВАННЯ ЛОПСТИЧНИХ СИСТЕМ У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ПЛАН

Передумови розвитку логістики у ресторанному господарстві.

Мета і завдання дисципліни «Логістика у ресторанному госпо­дарстві» та її функціональні сфери.

Моделювання логістичної системи та зміст логістичного лан­цюга у ресторанному господарстві.

Логістичне управління у ресторанному господарстві.

Ш Міні-лексикон: мета, завдання дисципліни «Логістика у ресторан­ному господарстві», функціональні сфери логістики, мікрологістична си­стема у ресторанному господарстві, логістичне управління.