1.5. ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ, ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ЛОГІСТИКИ

досягнення з найменшими витратами максимальної пристосованості підпри­ємств чи фірм до мінливої ринкової обстановки, отримання переваг перед конкурентами, підвищення ринкової долі та прибутку

СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ЛОГІСТИКИ:

зменшення запасів упродовж всього ланцюга руху матеріального потоку

зменшення витрат на утримання запасів

зменшення потреби та вивільнення обігових коштів

зменшення транспортних витрат;

скорочення тривалості проходження товарів по логістичному ланцюгу

Як свідчить світовий досвід, завдячуючи логістиці фірми, компанії, корпорації забезпечують високу конкурентоспроможність своєї продукції, послуг за рахунок:

орієнтації на індивідуальні запити споживачів,

оптимізації витрат, пов'язаних з виробництвом та реалізацією товарів

підвищення якості продукції і сервісу впродовж всього ланцюга створення вартості

Як відзначають фахівці, найширше логістику вивчають в США, найбільш повно використовують в Німеччині, а найбільші вигоди отримують японці, оскільки там логістика вплетена у філософію, етику виробництва, яка культивується на рівні країни і кожної фірми із покоління в покоління

Отже, логістика дає найбільший ефект, якщо її розглядати як принципово нову філософію управління підприємством