1.1. ОСНОВНІ СТАДІЇ РОЗВИТКУ І ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИКИ

Термін «логістика» походить від грецького слова «logisteke», що означає майстер­ність лічби, уміння «правильно» розмірковувати і робити «правильні» висновки. Як і слово «логіка» походить від одного кореня «logos» (розум), що свідчить про їх близькість і орієнтацію на раціональність і точність розрахунку.

В організаційно-економічні науки термін «логістика» прийшов із французької мови і походить від слова «loger», що означає розміщення


вних ових

У Давній Греції у IV ст. до н.е. налічувалося 10 логістів - спеціальних державних контролерів, які обирались із членів Ради п'ятисот і провіряли звітність посадових осіб (за свідченнями Архімеда)


гістики»

У Давньому Римі були служники (слуги), які носили титул «логісти» або «логістики» і займалися розподілом продуктів харчування

У Візантії в період правління царя Леона VI (865-912 рр. до н.е.) логістика - мистецтво постачання армії та управління її пересуваннями

Основоположником логістики вважають французького військового спеціаліста початку ГХХ ст. барона де Джоміні, який стверджував, що логістика включає широкий перелік питань: планування, управління, матеріально-технічне і продовольче забезпечення, визначення місць дислокації військ тощо.

Відомо, що Наполеон також активно використовував ряд положень логістики в управлінні армією і тиловим забезпеченням.

Особливо бурхливий розвиток логістика одержала в період Другої світової війни, коли була застосована для вирішення стратегічних завдань і чіткої взаємодії оборонної промисловості, тилових і постачальницьких баз і транспорту з метою своєчасного забезпечення армії озброєнням і продовольством


Ідея інтеграції постачальних, виробничих і розподільчих систем, яка дозволяє отримати додатковий ефект, стали поступово переходити з військової сфери у сферу господарської практики і одержала інший напрямок розвитку - економічний