ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Тема 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ПЛАН

Основні стадії розвитку і практичного застосування логістики.

Основні поняття логістики.

Сутність, правила, завдання логістики.

Системний підхід як методологічна база логістики.

1.4. Логістика як інструментарій ринкової економіки, фактор під­вищення конкурентоспроможності.

Ш Міні-лексикон: логістика, матеріальний потік, сервісний потік, інформаційний потік, фінансовий потік, логістичні операції, логістичний канал і ланцюг, логістична система, концепції логістики.