Тема 8. ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА КЕЙС «ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕСУРСАМИ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»

Зміст ситуаційної вправи №1

У ресторані «Мадагаскар» шеф-кухар розробив фірмову страву, яка має назву «Насолода Індійського океану». Основним інгредієнтом цієї страви є м'ясо білої акули. За результатами досліджень ринку, віт­чизняні фірми цю продукцію не виготовляють і не постачають. Ось чому вибір постачальників було здійснено серед іноземних виробників цього м'яса. Оскільки в ресторані представлена африканська кухня, то для закупівлі і доставки продуктів заклад користується послугами іно­земних фірм і постачальників.

У закладі є список перевірених постачальників, які надавали їм в минулому такі послуги, а також тих, які відомі своєю надійністю.

Щоб купити м'ясо білої акули, слід організувати такий ланцюг за­купівлі: з виробництва у відділ постачання надають замовлення на за­купівлю продукту; відділ постачання отримує і перевіряє замовлення, складає короткий список можливих постачальників, перераховує по­стачальників, яким віддає перевагу. До таких постачальників нале­жать: «Антанава», «Раксаг», «Алука» і «Равенала». їм відправляється запит на ціну та умови поставки. Всім фірмам було запропоновано ці­ну — 200 євро за 1кг.

Від постачальників надійшли у заклад такі умови:

«Антанава» може постачати м'ясо швидкої заморозки за ціною 200 євро, доставка протягом двох діб.

«Раксаг» може постачати заморожене м'ясо повільного заморо­жування за ціною 300 євро за 1 кг, доставка протягом двох діб.

«Алука» може постачати заморожене м'ясо швидкої заморозки за ціною 1 кг 250 євро, доставка протягом однієї доби.

«Равенала» може постачати м'ясо сухого природного заморо-ження, повільної заморозки, за ціною 1 кг 200 євро, доставка протягом двох діб.

Відділ постачання вивчає розцінки і проводить комерційну оцінку пропозицій, вибирає кращих постачальників на основі запропонованих варіантів, домовляється про остаточні пункти і умови виконання замо­влення з постачальником. На основі запропонованих варіантів основ­ним постачальником вибирається фірма «Алука», а додатковою є фір­ма «Антанава».

Заклад відправляє замовлення на закупівлю продукту. Постачаль­ник отримує замовлення на закупівлю, підтверджує його отримання, організовує виконання всіх необхідних операцій для постачання замо­вленого продукту, відвантажує продукцію разом з повідомленням про відвантаження.

Відділ постачання відправляє підтвердження замовлення, отримує, перевіряє і приймає продукти, сповіщає виробництво про отримання про­дукту. Виробництво отримує, перевіряє продукти і використовує їх.

Завдання

Які проблеми можуть виникнути через використання значної кі­лькості документів?

Як покращити умови постачання і зменшити кількість документації?

Що таке електронні закупки? Коли раціональніше використову­вати електронне постачання, його переваги?

Як впливає електронне постачання на швидкість закупок та лан­цюг поставок?

Зміст ситуаційної вправи №2

Американською компанією Ameranth Wireless розроблено систему об­слуговування за назвою 21st Century Restaurant (Ресторан 21 століття).

Система 21st Century Restaurant призначена для швидкого обслуго­вування відвідувачів ресторану і дозволяє офіціантові миттєво прийн­яти й відправити замовлення на кухню, одержати оплату кредитною карткою або виписати чек, не відходячи від столика клієнта. При та­кому підході заощаджується час на запис замовлення й подальше вве­дення інформації в POS-термінал (від Point-Of-Sale -і сучасний касо­вий апарат, пов'язаний з комп'ютером).

Замість блокнота й ручки офіціант користується кишеньковим ком­п'ютером компанії Symbol на платформі Pocket PC, оснащеним радіока-ртою. Страви з меню вибираються на екрані пером і відразу передають­ся в головний комп'ютер. Крім того, офіціант має доступ до спеціалізо­ваних функцій системи. Наприклад, він може відзначати час свого приходу на роботу й закінчення, відкладати доставку певної страви або роздруковувати замовлення на принтері з інфрачервоним портом.

Сполучною ланкою комп'ютерів офіціантів і системою обліку (Back Office) є точка доступу бездротової локальної мережі стандарту 802.11. Програмне забезпечення сервера складається з Windows 2000/NT 4.0, Internet Information Server 4.0, Internet Explorer 4.0, систе­ми Point of Sale (POS).

Завдання

Визначити перспективи використання системи обслуговування за назвою 21st Century Restaurant (Ресторан 21 століття).

Порівняти можливості 21st Century Restaurant з іншими систе­мами, які широко використовуються закладами ресторанного госпо­дарства. Охарактеризувати переваги цих систем.

Для закладу ресторанного господарства розробити інформацій­ну систему з урахуванням особливостей його діяльності та впрова­дження логістики.