Тема 3. Суб'єкти підприємницької діяльності, її види та форми 3.1. Суб'єкти підприємницької діяльності (підприємці) як суб'єкти господарювання

Загальні положення щодо осіб, які можуть займатися підприємницькою діяльністю, містяться у Господарському кодексі України та Цивільному кодексі України. Для характеристики цих осіб означені нормативні акти допускають паралельне існування декількох термінів: "суб'єкт підприємницької діяльності", "суб'єкт підприємництва", а також "підприємець". Натомість ЦК України відмовляється від єдиного узагальнюючого поняття і запроваджує термін "підприємець" стосовно фізичних осіб, а також прикметник "підприємницькі" стосовно юридичних осіб — товариств.

Поняття "суб'єкт підприємницької діяльності" співвідноситься із поняттям "суб'єкт господарської діяльності" так само, як співвідносяться поняття "підприємницька діяльність" і "господарська діяльність", тобто як часткове із цілим. Тому під час характеристики суб'єктів підприємницької діяльності ми будемо, звичайно, звертатися і до загальних ознак, притаманних суб'єктам господарської діяльності.

Суб'єктами господарювання (в тому числі підприємцями) визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську (підприємницьку) діяльність.

Господарсько-виробничими є майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності. До них, зокрема, належать договірні відносини між суб'єктами підприємницької діяльності і, відповідно, відносини, що виникають між ними у разі порушення таких зобов'язань.

Під організаційно-господарськими відносинами розуміються відносини, що складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю. Відносини між суб'єктом підприємницької діяльності та органом державної податкової служби з приводу сплати податків, придбання торговельного патенту тощо належать саме до організаційно-господарських. До них також належать відносини між суб'єктом підприємницької діяльності — юридичною особою та його засновниками. Більш докладно ці відносини ми розглянемо далі.

Внутрішньогосподарськими, у свою чергу, є відносини, що складаються між структурними підрозділами суб'єкта господарювання, та відносини суб'єкта господарювання з його структурними підрозділами. Зокрема, у процесі затвердження положення про структурний підрозділ (філію, представництво) та виділення йому майна суб'єктом підприємницької діяльності-власником між власником та філією складаються такі відносини.

Класифікація суб'єктів підприємницької діяльності Частина 2 ст. 55 ГК України містить загальний перелік суб'єктів господарювання, який можна застосувати і для класифікації суб'єктів підприємницької діяльності. Ними вважаються:

господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до ЦК України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці;

філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності. На рис. 3.1 подається їх узагальнена схема.


Суб'єкти підприємницької діяльності


Фізичні особи


Юридичні особи


 


Підприємства


Об'єднання підприємств
Т         


Унітарні

(один засновник)

Корпоративні

(два і більше засновники)


Асоціації


Корпорації


Державні підприємства


Приватні підприємства (з двома та більше засновниками)


 

Консорціуми


Комунальні підприємства

Підприємства, засновані на власності об'єднання громадян

Підприємства, засновані на власності релігійної організації

Приватні підприємства (з одним засновником)


Кооперативні підприємства ( кооперативи)

Інші підприємства ( колективні, сільськогосподарські, фермерські господарства та інші)

Господарські товариства -

Повне товариство

Командитне товариство

Концерни Виробничий

Обслуговуючий Споживчий

Акціонерне товариство

Товариство з обмеженою відповідальністю

Товариство з додатковою відповідальністю


Рис. 3.1. Субєкти підприємницької діяльності за законодавством України