9.3. Фінансово-кредитна підтримка підприємництва

Вивчаючи етапи розвитку підприємницької діяльності — від заснування справи до отримання прибутку, — ми встановили, що на процес формування, розвитку та стабільної діяльності впливають фактори фінансового забезпечення бізнесу.

Уже з перших кроків своєї діяльності підприємець стає перед з проблемою формування стартового капіталу, страхування підприємницьких операцій, залучення кредитів для розвитку власної справи.

У подальшому під час аналізу зовнішнього середовища підприємцю доводиться враховувати загальний стан системи фінансування, валютний курс, зовнішньоекономічну політику регулювання експортно-імпортних операцій, вміти користуватися кредитами.

Кредит — це надання фірмі грошових коштів на умовах повернення, визначених строків користування, платності, матеріального забезпечення чи іншого гарантійного покриття.

Кредит зміцнює інвестиційні ресурси, сприяє більш ефективному використанню підприємницького потенціалу.

Особливу роль у розвитку підприємництва відіграє система оподаткування, рівень податків, податкові пільги, форми фінансового сприяння становленню та розвитку підприємницького сектору. Це пояснюється тим, що підприємництво є сектором економіки, найбільш вразливим щодо несприятливих, неусувних зовнішніх факторів впливу. До останніх слід віднести обмеженість власних ресурсів, відсутність резервних капіталів, надмірні податки, нестабільність ринкової кон'юнктури.

Водночас держава зацікавлена у розвиткові підприємницького сектору, особливо тих видів діяльності, в яких є гостра потреба. Це можуть бути ті види підприємництва, завдяки яким досягається вирішення серйозних проблем економічного і соціального розвитку суспільства — збереження і примноження інтелектуального потенціалу, зайнятість населення, задоволення конкретних потребу певних видах продукції та послуг. До складу фінансових важелів регулювання підприємництва відносять:

податкову й фінансово-кредитну політику, у тому числі встановлення ставок податків і відсотків із державних кредитів, податкових пільг;

ціни і правила ціноутворення;

цільові дотації;

валютний курс;

розмір економічних санкцій.

Використання фінансових важелів має різні цілі, серед яких основними виступають такі:

запобігання зростанню цін;

стримування або стимулювання виробництва певних товарів;

вилучення додаткових коштів для державного бюджету;

запобігання значній диференціації доходів.

Лізинг є формою довгострокового кредиту, який надається в натуральній формі і погашається підприємцем-орен-дарем у розстрочку.

Лізинг виступає формою фінансової підтримки підприємництва і поєднує елементи оренди та кредитних зобов'язань.

Підприємець має можливість взяти у довгострокову оренду технологічне устаткування, транспортні засоби, обладнання. Вартість об'єкта оренди погашається частинами з віднесенням витрат на рахунок собівартості продукції, яку виробляє підприємець.

Як правило, лізинг значно вигідніший від використання позичкових коштів.

Плата за кредит здійснюється з прибутку підприємства. У разі відсутності прибутку підприємець змушений шукати інші джерела погашення позичкових коштів, а у разі їх відсутності може навіть збанкрутіти, втратити власну справу. Тому отримати значний кредит на придбання дорогого устаткування для більшості малих і середніх підприємств досить складно: адже у них немає надійних гарантій його повернення. Лізинг же надає можливості для ефективної підтримки підприємництва, дозволяє успішніше мобілізувати фінансові ресурси для розвитку бізнесу.