Тема 2. ВИКОРИСТАННЯ ПЕОМ У ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ

Напрями використання ПЕОМ у документальному забезпеченні управління. Документування та організація роботи з документами.

Програми для складання та редагування службових документів.

Системи автоматизації діловодного процесу.

Основні завдання підсистеми "Управління документообігом".