Тема 8. РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ, ЩО МІСТЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ПІДПРИЄМСТВА

Поняття про комерційну таємницю та конфеденційну інформацію.

Правове регулювання захисту комерційної таємниці в Україні.

Умови забезпечення захисту комерційної та конфіденційної інформації.

Відомості, що не становлять комерційної таємниці.