Тема 4. ОФОРМЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Класифікація організаційно-розпорядчої документації за функціональною ознакою.

Складання організаційної документації.

Складання розпорядчої документації.

Складання довідково-інформаційної документації.