Електронний офіс

Здійснення інформаційної діяльності у системі організаційно­го управління в умовах функціонування автоматизованих систем потребує врахування підходів до моделей «електронних офісів», сформульованих ще наприкінці 80-х років. Електронний офіс пе­редбачає організацію роботи груп користувачів над спільним ви­рішенням складних розподілених завдань у комп'ютерних мере­жах за допомогою засобів обчислювальної техніки.

І Етапи розвитку конце-| [ пції електронного офісу


Визначення 14

На офіс покладають основні функції організації та управління з регулювання діяльності підприємства у цілому.

Таблиця 4