ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС. ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Один із перших принципів, яким слід керу­ватись при створенні автоматизованих організаційних систем управління, — це принцип нових завдань.

В. М. Глушков