ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Документ є лише засобом для перетво­рення інформативних даних у знання тих, хто їх потребує і хто віддалений від них у часі та просторі, або чий дискурсивний ро­зум потребує, щоб йому показали внутрі­шні зв'язки речей.

Поль Отле. Трактат про документацію