Зміст

МОДУЛЬ 1. ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7

Документообіг у системі управління                     7

Загальна структура документаційного забезпечення

управління                 8

Документальні потоки у системі управління                    15

Організаційна структура документаційного забезпе-
чення управління                  20

МОДУЛЬ 2. ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС. ІНФОРМАЦІЙНА

МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ    30

Електронний офіс                 30

Інформаційна модель організації                34

Організація як об'єкт впровадження електронного до-
кументообігу                         37

Електронний документ                    45

МОДУЛЬ 3. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ

ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ  53

Стадії автоматизації документообігу                      53

Види систем електронного документообігу                      57

Електронний архів як складова системи електронного

документообігу                     69

МОДУЛЬ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО

ДОКУМЕНТООБІГУ            73

Аналіз документообігу підприємства         74

Критерії оцінювання системи електронного докумен-
тообігу             76

Етапи переходу до електронного документообігу в ор-
ганізаціях       78


МОДУЛЬ 5. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО

УПРАВЛІННЯ         82

Демократизація державного управління в інформацій-
ному суспільстві        82

Інформаційно-технологічний простір державного управ-
ління   86

 

Тести  95

 

Робоча програма курсу «Основи організації

електронного документообігу»       105

Додаток 1       109