Система електронно­го документообігу


це організаційно-технологічний ком­плекс методичних, технічних, програм­них та інформаційних засобів, який за­безпечує комплекс функцій для роботи з електронними документами: перетво­рення паперових документів у електро­нні, організація захисту і розподілу до­ступу до електронних документів, їх маршрутизація, механізми узгодження документів та ін.

 

 

Основні технології, які забезпечують різні операції опрацю­вання документів:

— технології розпізнавання текстів, які трансформують папе­рові вхідні документи у електронну форму; електронний цифровий підпис; засоби передавання даних;

засоби зберігання документів у електронній формі. Електронний документообіг дає змогу створити в організації єдиний інформаційний простір, інтегруючи у інформаційний ву­зол всі документальні системи.