Переваги електро­нного документообігу


Таблиця 9

можливість   вміщення   в документ, крім тексту, мультимедійних даних;

можливість використання заздалегідь заготовлених форм;

висока швидкість передачі інформації за великою кількістю адрес;

економія паперу;

висока компактність архіві;

висока швидкість пошуку і одержання інформації;

можливість захисту документів від не­санкціонованого доступу та розмежу­вання прав доступу співробітників до інформації.

 

 

Введення електронного документообігу дає змогу знизити кі­лькість служб, зайнятих роботою з документами.

 

 


Нижче (рис. 14) показано, наскільки зменшується час вико­нання окремих етапів роботи з документами при зміні «паперо­вого» процесу на електронний.

Основними цілями впровадження електронного документообі­гу в організації є:

підвищення ефективності управлінської діяльності; прискорення руху документів у організації; зменшення трудомісткості опрацювання документів. Кардинальні, революційні підходи до автоматизації докумен­тообігу небезпечні, оскільки можуть призвести до серйозних проблем в управлінні і навіть дезорганізації діяльності.

 

Визначення 26