ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

 

При автоматизації організаційного управ­ління на основі використання ЕОМ слід пам'ятати, що основною засадою її успіху є докорінна зміна традиційної технології ор­ганізаційного управління.

В. М. Глушков