3.2. Багатостороння конвенція з уникнення подвійного оподаткування копірайтних роялті

(Multilateral Convention for the Avoidance of Double

Taxation of Copyright Royalties)

Протягом 26 листопада  — 13 грудня  1979 р. у Мадриді  відбува- лася  «Міжнародна конференція держав  з подвійного  оподаткуван- ня копірайтних роялті, що переказуються з однієї країни  до іншої» (International Conference of the States on the Double Taxation of Copyright Royalties Remitted  from One Country  to Another).  Цю Кон- ференцію  скликали разом ЮНЕСКО та BOIB,  відповідно  до резо- люції 5/9. 2/1,  розділ II, прийнятої Генеральною  конференцією ЮНЕСКО на її двадцятій  сесії, а також відповідно  до рішення, прийнятого Генеральною  Асамблеєю BOIB  та Асамблеєю і Конфе- ренцією  представників Міжнародного союзу  з охорони  літератур- них і художніх творів (Бернського союзу) на їх чергових  сесіях, які відбулися  у вересні  1978 р.

Конвенція та додатковий протокол  до неї були підписані 13 груд- ня 1979 р.