7.2. Класифікація закладів громадського харчування в Україні

За рівнем обслуговування і переліком послуг, що нада- ються гастрономічними закладами в Україні, вони поділя- ються на три класи: люкс, вищий і перший (кафе, їдальні та закусочні на класи не поділяються).

Категорія «люкс» передбачає:

— оригінальне оформлення за  індивідуальним проектом

інтер’єра;

— замовлені та фірмові страви, напої та кондитерські ви-

роби, страви іноземної кухні. На замовлення споживачів го-

тують страви не включені в меню;

— меблі виготовлені за індивідуальним замовленням, сто-

ли з м’яким покриттям, крісла м’які з підлокітниками;

— співвідношення місць  за  столом:  двохмісні столи  —

50 %, чотиримісні — 30 %, шестимісні — 20 %;

— виступ оркестру, інструментального чи вокально-інстру-

ментального ансамблю, стереофонічну апаратуру високої якості;

— меню друкується національною та двома іноземними

мовами;

— посуд високої якості — металевий з мельхіору, порце-

ляновий з вищої групи оздоблення, скляний виготовляється

згідно спеціального замовлення, з кришталю.


 

У ресторанах «вищої» категорії повинен бути банкетний зал, бар, коктейль-хол з барною стійкою. Менеджери з обслу- говування та офіціанти повинні досконало володіти технікою обслуговування споживачів, знати іноземні мови на необхід- ному рівні для виконання їхніх обов’язків. На обкладинці для меню, рекламних матеріалах (листівках, буклеті, запрошуваль- них картках та ін.) окрім назви ресторану, емблеми готельного комплексу, повинен бути малюнок, що відображає тематичну спрямованість закладу. У ресторані споживачам головним чином надають обіди і вечері, при обслуговуванні ділових зу- стрічей — повний раціон харчування.

«Вища» категорія гастрономічного закладу повинна за- безпечувати:

— інтер’єр створюється з урахуванням особливостей під- приємства;

— не менше половини асортименту складають замовлені та фірмові страви і напої;

— меблі підбираються відповідно з інтер’єром підприємст- ва. Столи з м’яким покриттям, прямокутні, квадратні, круглі у структурі посадочних місць повинні бути у такій структурі — двохмісних — 20 %, чотиримісних і шестимісних по 40 %;

— виступ оркестру, інструментального чи вокально-інстру- ментального ансамблю, обладнання високоякісною стерео- фонічною апаратурою;

— меню надруковане національною та двома іноземними

мовами;

— посуд металевий із нержавіючої сталі підвищеної групи

оздоблення, посуд з порцеляни не нижче 10 групи художньо-

го оздоблення. Посуд із скла — не нижче 7 групи художнього

оздоблення.

У закладах харчування «першої» категорії необхідно за-

безпечити:

— інтер’єр з урахуванням особливостей підприємства;

— в меню включаються замовлені та фірмові страви, напої

та кондитерські вироби;

— меблі відповідно до інтер’єра підприємства;

— співвідношення місць за столами повинно співвідноси-

тись: за двомісними — 10 %, чотирьохмісними та шестиміс-

ними, відповідно — 40 %;


 

— використовується стереофонічна апаратура, дозволяєть- ся виступ оркестру, інструментального чи вокально-інстру- ментального ансамблю;

— меню друкується національною мовою;

— посуд металевий з нержавіючої сталі, з порцеляни не

нижче 8 групи художнього оздоблення, із скла — не нижче 6

групи художнього оздоблення.