2.5. Міжнародна класифікація готельних номерів

Класифікація житлових номерів у готелях передбачає їх- ній поділ на категорії згідно розмірів, місткості, типу житло- вих і нежитлових приміщень, обладнання, рівня комфорту та інших факторів. Категорія номера — важлива характеристи- ка, що передбачає його відповідність встановленим нормам, прийнятому стандарту щодо комфорту. Згідно категорії но- мера встановлюється його ціна, структура номерного фонду у готелі визначає його відповідність певній категорії щодо якості послуг. Критерії, згідно яких здійснюється оцінка но- мера узгоджується національними і міжнародними профіль- ними у сфері гостинності і туризму організаціями і викорис- товується у презентації готельного продукту.

Згідно міжнародного стандарту щодо класифікації номе- рів, основними критеріями прийняті: площа, кількість житло- вих і нежитлових приміщень, комфорт, обсяг пропонованих вигод, місткість, санітарно-гігієнічне і технічне обладнання, оснащення меблями, інвентарем.

Житлові номери, згідно міжнародного досвіду щодо ком- форту проживання, місткості, структури приміщень, облад-

нання, класифікуються на такі типи (Додаток Г):

— президентський (королівський) апартамент (англ. pre-

sidential apartament) — номер квартирного типу значної пло-

щі, складається з чотирьох і більше житлових кімнат (віталь-

ня, спальня, кабінет, приміщення для проведення нарад), кух-

ні з їдальнею, одного повного санвузла (умивальник, ванна

(джакузі), душ, унітаз, біде) і одного-, в окремих номерах, де-


 

кількох додаткових санвузлів. Номер розрахований на про- живання однієї-двох осіб;

— апартамент (apartament) — номер квартирного типу, що складається з трьох і більше житлових кімнат (вітальня, спальня, кабінет), кухні (кухні-ніші), одного повного (ванна, умивальник, унітаз, душ, біде) і одного додаткового санвузла. Номер розрахований на проживання однієї-двох осіб;

— дуплекс (duplex) — двохповерховий номер з’єднаний внутрішніми сходами, що складається з двох і більше житло- вих кімнат, повного санвузла (ванна, умивальник, унітаз, душ, біде). Номер розрахований на проживання однієї-двох осіб.

— люкс (suite) — номер, що складається з двох і більше житлових кімнат — спальні, вітальні (кабінет), обладнаний

повним санвузлом;

— напівлюкс, студіо (junior suite,  studio) —  номер, що

складається з однієї житлової кімнати значних розмірів у пла-

нуванні якої передбачено використання частини приміщення

водночас як вітальні, кабінету, їдальні, а також входить по-

вний санвузол (умивальник, ванна (душ), унітаз). Номер роз-

рахований на проживання однієї-двох осіб;

— перша категорія (first category) — номер, що складається

з однієї житлової кімнати, повного санвузла (умивальник, ванна

(душ), унітаз), розрахований на проживання однієї-двох осіб;

— друга категорія (second category) — номер складається

з однієї житлової кімнати і санвузла (умивальник і унітаз),

розрахований на проживання однієї-двох осіб;

— третя категорія (third category) — номер складається

з однієї житлової кімнати і санвузла (умивальник і унітаз),

розрахований на проживання трьох і більше осіб;

— четверта  категорія  (fourth  category)  —  номер,  що

складається з однієї житлової кімнати з умивальником, роз-

рахований на проживання трьох і більше осіб;

— п’ята категорія (fifth category) — номер, що склада-

ється з однієї житлової кімнати без санітарно-гігієнічного об-

ладнання (санвузол у загальному коридорі). Номер розрахо-

ваний на проживання трьох і більше осіб;

— суміщені номери, комплекс (complex) — два і більше

номера з’єднаних між  собою спільною кухнею, санвузлом

або забезпечених окремим санвузлом;


 

— одномісний номер (SNGL, singl room) — номер облад- наний одним односпальним ліжком, розрахований на прожи- вання однієї особи;

— двомісний номер (DBL, double room) — номер, облад- наний двоспальним або двома спареними односпальними лі- жками, розрахований на проживання двох осіб;

— двомісний номер (TWN, twin room) — номер, розрахо- ваний на проживання двох осіб на двох окремо розташованих ліжках;

— трьохмісний номер (TRPL, triple room) — номер, роз- рахований на проживання трьох і більше осіб, обладнаний односпальними ліжками відповідно кількості гостей;

— багатомісний номер (multiple bedded room) — номер,

розрахований на проживання чотирьох і більше осіб, облад-

наний односпальними ліжками відповідно кількості гостей.

                 Питання для контролю

1.  Розкрийте зміст поняття «модель гостинності» та охаракте- ризуйте основні концепції гостинності.

2.  Охарактеризуйте зміст поняття «готель», «готельна справа»,

«готельне господарство».

3.  Назвіть головні складові послуги розміщення у готелях.

4.  Дайте визначення категорії «готельний продукт», назвіть го-

ловні рівні готельного продукту.

5.  Назвіть та охарактеризуйте головні типи готельного продукту.

6.  Назвіть та охарактеризуйте особливості готельних послуг.

7.  Які категорії засобів розміщення виділяються згідно типоло-

гії ВТО, охарактеризйте їх типові ознаки.

8.  Назвіть та проаналізуйте головні ознаки типології готельних

підприємств.

9.  Дайте характеристику головним видам засобів розміщення

готельного типу.

10.  Назвіть головні принципи класифікації готельних підприємств.

11.  Охарактеризуйте відомі системи класифікації готелів у краї-

нах світу.

12.  Дайте характеристику класифікації готелів в Україні.

13.  Назвіть та охарактеризуйте типи готельних номерів згідно

міжнародного досвіду класифікації.