ТЕМА 9 ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Мета: напрацювання студентами теоретичних знань з облік доходів, витрат і фінансових резуль- татів діяльності банку.

Об’єкт: процес формування доходів та витрат

в результаті діяльності банку.