ТЕМА 3 ОБЛІК РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Мета: напрацювання студентами теоретичних знань з організації та основних принципів касової роботи банку, засвоєння методики відображення розрахунково-касових операцій в обліку.

Об’єкт: розрахунково-касові операції комерцій-

них банків.