§ 1. Тваринний світ як об’єкт правової  охорони  та ви- користання.

§ 2. Правові основи використання тваринного  світу.

§ 3. Правове  регулювання охорони,  раціонального ви- користання і відтворення тваринного  світу.

§ 4. Управління та контроль у галузі охорони, викорис- тання і відтворення тваринного  світу.

§ 5. Юридична  відповідальність за порушення  фауніс- тичного законодавства.