§ 1. Поняття права водокористування та правової  охо- рони вод.

§ 2. Нормативно-правова база використання і охорони вод.

§ 3. Державне управління у галузі використання та охо- рони вод і відтворення водних ресурсів.

§ 4. Юридична  відповідальність за порушення  водного законодавства.