Розділ Х. Право  землекористування

§ 1. Поняття права землекористування.

§ 2. Об’єкти та суб’єкти права землекористування.

§ 3. Права та обов’язки власників землі і землекористувачів.

§ 4. Правове регулювання охорони та раціонального ви- користання земель.

§ 5. Управління у галузі земельних відносин.

§ 6. Юридична  відповідальність за порушення  земель- ного законодавства.